O kancelarii

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).

W związku z informatyzacją postępowania egzekucyjnego kancelaria posiada dostęp do stosownych systemów:

  • EPU – (e-sąd) – obsługi elektronicznych wniosków     ID w systemie EPU: 2430
  • EKW – Centralna Baza Ksiąg Wieczystych,
  • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i kierowców,
  • OGNIVO – system służący do ustalania rachunków bankowych,
  • PUE – systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS,
  • ePUAP 2 – system  elektronicznej  komunikacji z jednostkami administracji publicznej    ePUAP:  KSM_Kowalska
  • CEIDG –  Centralna Ewidencja  Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • KRS Krajowy Rejestr Sądowy.

Komornik w każdej sprawie egzekucyjnej  podejmuje  czynności terenowe osobiście.


Konto bankowe:
PKO BP S.A. 18 1020 5024 0000 1302 0140 4979

W tytule przelewu proszę wskazać sygnaturę sprawy (KM, KMP, KMS) oraz informację o charakterze przelewu ( zaliczka, wpłata dłużnika itp)