Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych  (t.j. Dz.U. 2018.771 z dnia 2018.04.25.)   Komornik działa w obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym  działa komornik. Rewir komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu odpowiada właściwości Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.Obszar ten obejmuje:

Miasta:

  • Golub-Dobrzyń
  • Kowalewo Pomorskie

Gminy:

  • Golub-Dobrzyń
  • Kowalewo Pomorskie
  • Ciechocin
  • Radomin
  • Zbójno

Zgodnie z treścią art. 10  ust. 1 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych  (t.j. Dz.U. 2018.771 z dnia 2018.04.25.)   wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego ( tj. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku) z wyjątkiem spraw:

o egzekucję z nieruchomości;
o wydanie nieruchomości;
o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art.10 ust.3 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych  (t.j. Dz.U. 2018.771 z dnia 2018.04.25.)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu spełnia wymogi przewidziane w art. 10 u.k.s. i może przyjmować sprawy z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.