Właściwość terytorialna

Obszarem właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Małgorzaty Kowalskiej jest obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu. Obszar ten obejmuje:

Miasta:

  • Golub-Dobrzyń
  • Kowalewo Pomorskie

Gminy:

  • Golub-Dobrzyń
  • Kowalewo Pomorskie
  • Ciechocin
  • Radomin
  • Zbójno

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art.8 ust.5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).